Επαναληπτικό Quiz - Χημεία Γ' Λυκείου - Ώσμωση & Ωσμωτική Πίεση
Επανάληψη στο κεφάλαιο της Ώσμωσης και Ωσμωτικής Πίεσης.