Φυσική Γ' Γυμνασίου
1ο Κεφάλαιο: Ηλεκτρισμός

 • Ερωτήσεις Θεωρίας με απαντήσεις
 • Ερωτήσεις Σωστού Λάθους
 • Ασκήσεις Συμπλήρωσης Κενών
 • Ασκήσεις στο Ηλεκτρικό Φορτίο
 • Ασκήσεις στους τρόπους Ηλέκτρισης
 • Ασκήσεις στον Νόμο του Κουλόμπ
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις
 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα

2ο Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα

 • Ερωτήσεις Θεωρίας με απαντήσεις
 • Ερωτήσεις Σωστού Λάθους
 • Ασκήσεις Συμπλήρωσης Κενών
 • Ασκήσεις στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Ασκήσεις στο Νόμο του Ωμ
 • Ασκήσεις στην σύνδεση αντιστατών
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις
 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα

3ο Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα

 • Ερωτήσεις Θεωρίας με απαντήσεις
 • Ερωτήσεις Σωστού Λάθους
 • Ασκήσεις Συμπλήρωσης Κενών
 • Ασκήσεις στα μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Ασκήσεις στην Ηλεκτρική Ενέργεια & στην Ισχύ
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις
 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα

4ο Κεφάλαιο: Ταλαντώσεις

 • Ερωτήσεις Θεωρίας με απαντήσεις
 • Ερωτήσεις Σωστού Λάθους
 • Ασκήσεις Συμπλήρωσης Κενών
 • Ασκήσεις στις ταλαντώσεις
 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα

5ο Κεφάλαιο: Μηχανικά κύματα

 • Ερωτήσεις Θεωρίας με απαντήσεις
 • Ερωτήσεις Σωστού Λάθους
 • Ασκήσεις Συμπλήρωσης Κενών
 • Ασκήσεις στα Μηχανικά Κύματα
 • Ασκήσεις στον ήχο.
 • Επαναληπτικές ασκήσεις
 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα