Χημεία Β' Λυκείου: Ερωτήσεις με απαντήσεις στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Ερωτήσεις με απαντήσεις
1. Ποια είναι τα αέρια της ατμόσφαιρας που συμμετέχουν στην διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και ποιος ο ρόλος τους;
Οι υδρατμοί (Η2Ο)
Το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2)
Το μεθάνιο (CH4)
Το οξείδιο του αζώτου (NO)
Οι χλωροφθοράνθρακες (CFC’s)
Τα παραπάνω αέρια είναι διαφανή στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, που τα διαπερνά. Απορροφούν όμως μέρος της ανακλούμενης ακτινοβολίας από τη Γη και την επιστρέφουν, θερμαίνοντας έτσι το σύστημα Γη - κατώτερη ατμόσφαιρα. Αν δεν υπήρχε αυτό το προστατευτικό κάλυμμα των αερίων της ατμόσφαιρας, που λειτουργεί όπως η κάλυψη από γυαλί του θερμοκηπίου, η ανακλούμενη από τη Γη ακτινοβολία θα διέφευγε στο διάστημα και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν αρκετές δεκάδες βαθμοί χαμηλότερη.
Πατήστε εδώ για να προβολή ή λήψη ολόκληρου του αρχείου.