Η θεωρία στις χημικές αντιδράσεις


Όσα πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής για τις χημικές αντιδράσεις της Χημείας Α' Λυκείου. Η θεωρία από τον Χημικό Παναγιώτη Αθανασόπουλο: