Ερωτήσεις στον Ηλεκτρισμό

Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας για την Γ' Γυμνασίου στο 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου (Ηλεκτρισμός). Μια χρήσιμη επανάληψη πριν το σχολικό διαγώνισμα του Α' τριμήνου.