Φυσική Γ' Λυκείου: Πλαστική κρούση και ταλάντωση Ι

Το σώμα μάζας Μ του παραπάνω σχήματος ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k. Βλήμα μάζας m κινούμενο οριζόντια, στη διεύθυνση του ελατηρίου σφηνώνεται στο σώμα μάζας Μ με ταχύτητα υ. Να βρεθούν συναρτήσει των παραπάνω δεδομένων για το σύστημα σώμα - βλήμα μετά την πλαστική κρούση:
α. Το πλάτος της ταλάντωσης του.
β. Η περίοδός του.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ