Φυσική Γ' Γυμνασίου: Η θεωρία με συμπλήρωση κενών


Επαναληπτική άσκηση συμπλήρωσης κενών στο 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Γ' Γυμνασίου που αναφέρεται στον ηλεκτρισμό.

Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο σώμα, λέμε ότι είναι ………………….. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ……………………… σωμάτων ονομάζεται …………………. Για να ελέγξουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο, χρησιμοποιούμε το ................... ................... Κρέμασε ένα ............... αντικείμενο σε μια κλωστή. Πλησίασε το σώμα που θέλεις να ελέγξεις αν είναι ηλεκτρισμένο στο μπαλάκι του εκκρεμούς. Αν το σώμα .......... το μπαλάκι, τότε το σώμα είναι .......................Παρατήρησε ότι ο ηλεκτρισμένος χάρακας ............ το μπαλάκι του εκκρεμούς χωρίς να έρχεται σε επαφή μαζί του. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ο χάρακας στο μπαλάκι δρα από ...................

Η συνέχεια πατώντας εδώ.
Κατεβάστε το αρχείο σε pdf