Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου-μηχανικού & μηχανικόυ Η/Υ


Ορισμός: Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός & μηχανικός Η/Υ εγκαθιστά, συντηρεί & διαχειρίζεται τα συστήματα υπολογιστών της εταιρίας ή του οργανισμού που εργάζεται. Επίσης ασχολείται με τα δίκτυα των υπολογιστών.

Περιγραφή: Ειδικότερα οργανώνει & εγκαθιστά δίκτυα & συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών & ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου.
Το συστήματα υπολογιστών τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές, οι ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα είναι πολύπλοκα και για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Ειδικότερα, ο μηχανικός Η/Υ μπορεί να μελετά, να κατασκευάζει ή να εγκαθιστά τα συστήματα υπολογιστών μιας εταιρίας, να συντηρεί τα συστήματα αυτά, καθώς ακόμα να επισκευάζει τις βλάβες που παρουσιάζονται στο δίκτυο υπολογιστών.
Για την εργασία του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, διάφορα εργαλεία (κατσαβίδι, τρυπάνι κλπ.), καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης.

Εκπαίδευση: Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός και μηχανικός Η/Υ, για να ασκήσει το επάγγελμα πρέπει να έχει σπουδάσει στο τμήμα ηλεκτρολόγων - μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των Τ.Ε.Ι. Σχετικές γνώσεις βοηθού μηχανικού, μπορούν να αποκτηθούν και μετά από σπουδές σε Ι.Ε.Κ.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια χειρισμών, λόγω της συνεχούς επαφής με συσκευές και όργανα που τα διαπερνά το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός και μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να είναι οργανωτικός, συνεργάσιμος και πρακτικός στη δουλειά του.
Για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται να έχει ακόμα καλή τεχνική αντίληψη, ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στα χέρια. Τέλος, ο επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του και να τις αξιοποιεί στην εργασία του.

Μέλλον: Λόγω της τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές για το μέλλον, ειδικά για αυτούς που θα ασχοληθούν με την κατεύθυνση που έχει σχέση με τα υπολογιστικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός και ο μηχανικός Η/Υ μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του είναι αρκετά πολύπλοκη και περιλαμβάνει τους γνωστούς κινδύνους, που αφορούν στα επαγγέλματα που το αντικείμενό τους έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό. Είναι εργασία χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των διαφόρων συστημάτων και περιλαμβάνει ένταση και κούραση. Η εργασία ασκείται ατομικά αλλά και ομαδικά, σε ωράρια που καθορίζονται από τον φορέα απασχόλησης του επαγγελματία, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της εργασίας που αναλαμβάνει. Πολλές φορές, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να εργάζεται κάτω από πίεση χρόνου, προκειμένου να εγκαταστήσει τα μηχανήματα, ή να επισκευάσει επείγουσες βλάβες που παρουσιάζονται.
Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων πρόκειται να γίνει σε εξωτερικό χώρο.

Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός - μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να ενημερώνεται συνεχώς και να εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο του.
Το επάγγελμα απαιτεί εκτός τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, ιδιαίτερη επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και υλικών, καθώς και ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή ή εγκατάσταση διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Πηγή: epil.gr