Το επάγγελμα του διαιτολόγου


Ορισμός: Ο διαιτολόγος καθορίζει και προτείνει τρόπους διατροφής με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την υγεία και την καλή σωματική τους κατάσταση.

Περιγραφή: O διαιτολόγος όταν εργάζεται στο Tμήμα Διατροφής νοσοκομείων-θεραπευτηρίων οργανώνει τη ροή της διαιτολογικής μονάδας, δηλαδή σχεδιάζει, υποστηρίζει και εποπτεύει την εκτέλεση θεραπευτικών προγραμμάτων διατροφής των ασθενών, σχεδιάζει και εποπτεύει την εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών σχημάτων με βάση την ιατρική διάγνωση, εκτιμά την κατάσταση θρέψης των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες και εφαρμόζει μεθόδους διατροφικής υποστήριξης. Ακόμη, συμμετέχει στην ιατρική επίσκεψη και πλαισιώνει τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκπαίδευση, διοίκηση όλων όσων απασχολούνται στο Τμήμα Διατροφής.
O διαιτολόγος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο ιδιωτικό του γραφείο, διατηρεί αρχείο με τα ιατρικά ιστορικά και τις δίαιτες των πελατών του, αξιολογεί και εκτιμά την κατάσταση θρέψης τους με βάση τις σωματομετρικές και εργαστηριακές παραμέτρους, καθορίζει την διαιτητική αγωγή και συντάσσει πρόγραμμα διατροφής, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των πελατών με επιστημονικές μεθόδους και τους εκπαιδεύει ατομικά ή ομαδικά για τη διαμόρφωση μιας σωστής διατροφικής αγωγής.
Για την εργασία του χρησιμοποιεί ζυγό μέτρησης σωματικού βάρους, αναστημόμετρο, μανόμετρο, λιπομετρητή, συσκευές μέτρησης μεταβολικού ρυθμού, εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση:

Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου απαιτείται πτυχίο από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου, τα Τμήματα Διατροφής των Τ.Ε.Ι. και τα αντίστοιχα Τμήματα των δημοσίων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ε.

Σπουδαιότητα: Ο διαιτολόγος θα πρέπει να διαθέτει κατανόηση, ευαισθησία, εγκαρδιότητα, ακρίβεια και οργανωτικές ικανότητες. Πρέπει να τον χαρακτηρίζει υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος που ασκεί.
Ακόμη, πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί επιτυχώς με τα άτομα που τον συμβουλεύονται, να τους αντιμετωπίζει με υπομονή και κατανόηση και να μπορεί να τους πείθει για την αναγκαιότητα των συμβουλών του στις αλλαγές των διατροφικών τους συνηθειών. Τέλος, η ικανότητα συνεργασίας του με άλλους ειδικούς είναι επίσης απαραίτητη.

Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης των διαιτολόγων θεωρούνται πολύ θετικές λόγω της ευαισθητοποίησης του κόσμου για σωστή διατροφή και τη συμβολή της στην υγεία. Οι αποδοχές του επαγγελματία διαιτολόγου θεωρούνται υψηλές, ιδιαίτερα για αυτούς που δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο επάγγελμα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μπορούν να ανοίξουν δικό τους Ινστιτούτο Διαιτολογίας, ενώ από Τμήματα των Ι.Ε.Κ. μπορούν να εργαστούν εκεί ως βοηθοί.Ένας διαιτολόγος μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, φοιτητικές εστίες, κέντρα υγείας, κλινικές, θεραπευτήρια, κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά κέντρα, κέντρα αδυνατίσματος, ερευνητικά κέντρα, ξενοδοχεία και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλές σωστής διατροφής.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο διαιτολόγος εργάζεται σε κλειστούς χώρους, καθαρούς, χωρίς κινδύνους και ειδικά ωράρια. Έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς και τους πελάτες και ταυτόχρονα συνεργάζεται με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Κάποιες φορές μετακινείται για εργασία σε συναφείς χώρους ή για την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο επαγγελματίας εγγράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων, έπειτα από υποχρεωτική προϋπηρεσία δύο μηνών.

Γενικά σχόλια: Ο διαιτολόγος πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά.
Στην καθημερινή του επικοινωνία και προσωπική επαφή με τους πελάτες του ο διαιτολόγος χρειάζεται να είναι υπομονετικός, να διαθέτει πειστικότητα στο λόγο και να αντιμετωπίζει με σεβασμό και κατανόηση τους ανθρώπους που αναλαμβάνει.

Πηγή: epil.gr