Οικονομικά πακέτα μαθημάτων      Α' Γυμνασίου 
     Β' Γυμνασίου 
     Γ' Γυμνασίου  

    Α'   Λυκείου 

    Β'   Λυκείου  
    Γ'   Λυκείου            
   Γ' Λυκείου (ΕΠΑ.Λ)