Ασκήσεις στην Ηλεκτρονιακή δομή, Περιοδικός Πίνακας Χημική συμπεριφορά Χημικοί δεσμοίΑσκήσεις στην Ηλεκτρονιακή δομή, Περιοδικός Πίνακας Χημική συμπεριφορά Χημικοί δεσμοί (Μαντάς Β.)